English
Programy

O vánocích zpívám...


Vánoční písně z Jistebnického kancionálu, písně z barokních kancionálů, vánoční písně staré Evropy a klasické české a moravské koledy.


Tradice vánočních písní, které zrcadlí zprávu o Kristově narození, trvá více než tisíc let, od gregoriánských chorálů přes latinské písně středověku, písně barokních kancionálů až po lidové koledy. Můžeme jimi zmapovat celý evropský kontinent. Vánoční písně, které vám bude soubor Chairé zpívat, prezentují události před narozením Krista, betlémskou scenérii, uslyšíme i koledy, které se zpívaly při kolední obchůzce a písně, které kolední tématiku přesahují. V každé vánoční písni můžeme vnímat krásu. Bez krásy si neumíme představit nádherné lidské bytí. Krása je životní dar jako dech. Rozšiřuje duši, otepluje srdce a osvěžuje životní procesy. Řeč krásy je řečí našeho nitra. A to je ten svět, kde nacházíme svoji jistotu.
...ani vábivé tajemno snů, ani romantické přítmí pohádek nikdy nevypoví, co plní lidskou duši v posvátné době, připomínající den, kdy v oči vykoupených zasvítila svou předzvěstí betlémská hvězda…

Slovy Otokara Březiny vyslovme přání: A zpívej, neboť tak poznáš hudbu andělů - je neslyšitelná sluchu, ale vnímatelná rozjařeným srdcem.

© 2007 - 2024 Kristýna Tučková